Ray boyutu tayininde şu faktörler rol oynar:

 

  • Kabin ağrlığı
  • Kabin yükü
  • Konsol aralıkları
  • Kabin rasarımı ve askı noktası
  • Ray montaj biçimi
  • Emniyet freni tipi